Vores Kvaliteter


Se cases

Det gode samarbejde

Hvad betyder det gode samarbejde for dig?
N?r vi samarbejder med en kunde, s? s?tter vi en ?re i at levere et godt stykke h?ndv?rk. Vi har ?je for detaljen og kender de faldgruber, du skal v?re opm?rksom p?, n?r du skal have monteret et ventilationssystem.?Det ved vi, fordi vi har gjort det f?r. Mange gange, p? mange ?r. Det drejer sig om sm?, men vigtige ting som ?

  • Spj?ld og ventiler, der ikke kan ?bne og lukke ordentligt ? det kan give tr?k og f? anl?gget til at st?je un?digt.
  • Automatik og termostater, der styrer, hvor kraftig ventilationen er, og hvorn?r den k?rer, skal fungere.
  • Folk, som dagligt bruger bygningen, skal vide, hvordan anl?gget fungerer og kunne betjene det.
  • Risiko for s?kaldt kortslutning, hvor ventilationsanl?gget er indstillet forkert, s? udeluften bl?ses fra indbl?sningen direkte til udsugning. Kortslutningen betyder, at luften ikke udskiftes tilstr?kkeligt.
  • Armaturerne hvor den friske luft bl?ses ind, kan virke generende, hvis folk sidder t?t ved dem. M?bler eller andet inventar, der er placeret t?t ved indbl?sningssluser, kan ogs? afb?je luften, s? der opst?r generende tr?k rundt i lokalet.

Dette er bare et par eksempler p?, hvad der skal tages hensyn til ved montering af et ventilationssystem. Det ved en professionel mont?r. Og der er derfor, at du skal ringe til os, n?r det drejer sig om industrimontage.Skal vi samarbejde

Reparation og service

Reparation og vedligeholdelse

Husk reparation og vedligeholdelse ? det er n?dvendigt. I dag, og i morgen.

Det er n?dvendigt l?bende at vedligeholde et ventilationssystem eller f? det repareret, n?r der er noget galt. Ellers kan det give et d?rligt indeklima.?Ventilation sikrer en l?bende udskiftning af luften og tilf?rer udeluft.

Mark Sejer Andersen, adm. direkt?r

Reparation og vedligeholdelse

Reparation og vedligeholdelse
Husk reparation og vedligeholdelse ? det er n?dvendigt. I dag, og i morgen.

Det er n?dvendigt l?bende at vedligeholde et ventilationssystem eller f? det repareret, n?r der er noget galt. Ellers kan det give et d?rligt indeklima.?Ventilation sikrer en l?bende udskiftning af luften og tilf?rer udeluft. Det g?r det behageligt at opholde sig i rummet. Reng?ring og vedligeholdelse er ogs? med til at holde luften ren og sikrer et godt indeklima. Derfor er det vigtigt, at du er opm?rksom p?, hvilken stand jeres ventilationssystem er i.?

Ventilationsanl?g fungerer forskelligt. I bygninger med mekanisk ventilation udsuges forurenet luft ved hj?lp af ventilationsanl?g og samtidig indbl?ses frisk erstatningsluft. Afh?ngig af hvor stort behovet er for ventilation, kan anl?gget hele tiden bl?se ny luft ind eller blot rense og recirkulere luften i lokalet.?Mekanisk ventilation kan ogs? fungere som et klimaanl?g, hvor det bruges til at regulere temperaturen og fugtigheden i luften.

Det er yderst vigtigt at disse ventilationsanl?g bliver vedligeholdt og repareret efter behov, for at de kan blive ved med at bevare det korrekte indeklima.

Kontakt os for at f? en gennemgang af jeres ventilationssystemer allerede i dag.Tidligere opgaver

Et godt indeklima

Sammen om et godt indeklima

Vi tror p?, at et sundt indeklima er foruds?tningen for et godt sted at bo, at arbejde og v?re.?
Vi tror p? ? og arbejder for ? at skabe et sundt indeklima.
Til gl?de og gavn for alle. Ogs? (inde)klimaet.

Mark Sejer Andersen, adm. direkt?r

Et godt indeklima

Derfor er et godt indeklima vigtigt
Et d?rligt indeklima g?r ud over dit helbred, din arbejdsevne og kan give ?get sygefrav?r. Det er dyrt for b?de arbejdspladsen og samfundet.

?De fleste danskere opholder sig ofte indenfor og en stor del af tiden tilbringes p? arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at bygningerne, vi opholder os i, har et godt indeklima, der ikke skaber ubehagelige gener og p?virker helbredet og arbejdsevnen. Ventilation, reng?ring og l?bende vedligeholdelse kan afhj?lpe mange problemer og forbedre indeklimaet.

Vores vigtigste opgave er dit indeklima.


Kontakt os